232129

อิงธารรีสอร์ท รีสอร์ทติดน้ำตก ใหญ่สุดในนครนายก

ingtarn-102
ingtarn-08
ingtarn-12
186546
186535
34CCCB2E-BABC-4CAB-AE4C-B7E169E8B1CA
6881CEF3-1487-4E42-870A-E2D9BE92DADE
186532
186543
186548
186547
186549
186551
186534
186555
186558
186557
186556
186552
186579
186580
F8AABDDB-C0F2-42F3-976E-165F3C1E66BA
EBFF2E88-0838-4405-AFF1-EF5CACAA37F3
186639
186640
186642
186571
186583
186581
186585
186638
186572
163224
186643
186644
186635
186636
186589
186588
186590
163010
previous arrow
next arrow

ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-056-8291, 02-116-5577, 088-525-8899, 084-9100-900

Line: 0885258899 / 0849100900 Email : ingtarn.sales@gmail.com

โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ยินดีต้อนรับสู่ อิงธารรีสอร์ท…สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขา แมกไม้ และสายน้ำตกน้อยใหญ่ ร่มรื่น เงียบสงบ รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อนำความสะดวกสบายมาให้ทุกท่าน ผู้รักวิถีแห่งธรรมชาติ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวในวันพักผ่อนของคุณ

บริการห้องพักหลากหลายสไตล์

ห้องพักของเรามีความหลากหลายทั้งห้องพักโซนโรงแรม และโซนรีสอร์ท พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศอย่างครบครัน ที่ทำให้ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายของคุณน่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น

กิจกรรมสำหรับครอบครัวและองค์กร

ภายในรีสอร์ท มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมสำหรับการทำกิจกรรม สังสรรค์ในครอบครัว หรือกิจกรรมสันทนาการเป็นหมู่คณะของผู้มาสัมมนา มีความปลอดภัยในพื้นที่ที่ท่านสามารถวางใจได้ เมื่อมาใช้บริการของเรา

ห้องสัมมนาหลากหลายขนาด

รีสอร์ทมีห้องสัมมนาหลากหลายขนาด พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพในการจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรืองานแต่งงาน พร้อมพนักงานดูแลห้องประชุมระดับคุณภาพ โสตทัศนูปกรณ์มีพร้อมครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

« ของ 2 »

ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-056-8291, 02-116-5577, 088-525-8899, 084-9100-900

Line: 0885258899 / 0849100900 Email : ingtarn.sales@gmail.com

กิจกรรม Walk Rally

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรม Walk Rally

หลักสูตรที่ 1 งานได้ผล คนเป็นสุข

จุดประสงค์

 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน
 • ฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กับทีมงานและองค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการยอมรับความแตกแต่งและการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างทักษะการสื่อสารในการบริการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 2 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์

 • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ความมีสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • สร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
 • เพื่อปรับทัศนคติจากการทำงานคนเดียว ไปสู่การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่ 3 คนสำราญ งานสำเร็จ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นคนที่มีคุณภาพขององค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

หลักสูตรที่ 4 ร้อยด้วยใจให้เป็นหนึ่งเดียว

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
 • รู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกในเชิงบวก
 • รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริการ
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ

Walk Rally

          เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เกมการบริหาร การวางแผนและการทำงานโดยทีมวิทยากรชำนาญการด้าน Walk Rally & Team Building พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิทยากร และทีมงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Walk Rally

          ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันเป็นทีมและมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2. การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
3. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
4. การรู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข
5. สร้างความคิดในเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
6. การเสียสละเพื่อส่วนรวม และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. พัฒนาการสื่อสาร สั่งงาน กระจายงาน มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสร้างสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

"ติดต่อสอบถาม/จองห้องพัก"

โทร : 02-056-8291, 02-116-5577, 088-525-8899, 084-9100-900