280265

ศูนย์สัมมนาครบวงจร ติดน้ำตก ใหญ่สุดในนครนายก

ingtarn-102
ingtarn-12
186534
186558
186555
ingtarn-08
34CCCB2E-BABC-4CAB-AE4C-B7E169E8B1CA
6881CEF3-1487-4E42-870A-E2D9BE92DADE
F8AABDDB-C0F2-42F3-976E-165F3C1E66BA
EBFF2E88-0838-4405-AFF1-EF5CACAA37F3
186548
186547
186549
186551
186585
186639
186640
186642
69221
186583
186581
186571
186638
186572
186546
186535
186543
186532
186557
186556
186552
163224
68250
66734
68251
69241
69244
66735
186643
186644
186635
186636
186589
186588
186590
163010
186579
186580
326840
326839
326837
326432
326838
326836
326835
326834
326842
326841
69225
69220
69219
69235
previous arrow
next arrow

ติดต่อสอบถามข้อมูล 088-525-8899 , 02-056-8291,

Line: 0885258899 Email : thanaingtarn@gmail.com

ศูนย์สัมมนาครบวงจร จังหวัดนครนายก

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์สัมมนาครบวงจร…สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขา แมกไม้ และสายน้ำตกน้อยใหญ่ ร่มรื่น เงียบสงบ รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อนำความสะดวกสบายมาให้ทุกท่าน ผู้รักวิถีแห่งธรรมชาติ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวในวันพักผ่อนของคุณ

ห้องประชุมขนาด 50-1,000 ท่าน

ingtarn-57
ingtarn-001
327654
98898_0
99315_0
99316_0
99317_0
100724_0
100725_0
101063_0
101069_0
101070_0
101071_0
101073_0
101074_0
101082_0
101085_0
101086_0
101087_0
101088_0
101089_0
101090_0
101094_0
101096_0
101102_0
101103_0
101104_0
101105_0
previous arrow
next arrow

ห้องพักหลากหลาย

รีสรอท-110-scaled-1
74647
ingtarn-12
รีสรอท-107-scaled-1
รีสรอท-103-scaled-1
ingtarn-11
327660
รีสรอท-92-scaled-1
ingtarn-10
74648
รีสรอท-119-scaled-1
77095
77721
72230
72267
previous arrow
next arrow

กิจกรรม Adventure

97943_0
99414_0
99415_0
99416_0
99418_0
99419_0
99420_0
99421_0
99422_0
101117_0
101118_0
101119_0
101120_0
101121_0
101123_0
101124_0
101126_0
101127_0
101132_0
101133_0
101279_0
101280_0
101281_0
101282_0
101283_0
101284_0
101285_0
101286_0
101287_0
101288_0
previous arrow
next arrow

กิจกรรม Walk Rally,Team Building,Outing Sportday

101206_0
101207_0
101208_0
101209_0
101210_0
101211_0
101212_0
101213_0
101214_0
101215_0
101216_0
101217_0
101186_0
101187_0
101188_0
101189_0
101190_0
101191_0
101192_0
101193_0
101194_0
101195_0
101196_0
101197_0
101198_0
101199_0
101200_0
101201_0
101202_0
101203_0
101204_0
101205_0
previous arrow
next arrow

จัดงานเลี้ยง งาน Party ต่าง ๆ

98018_0
98018_1
99437_0
101073_0
101076_0
101135_0
101136_0
101137_0
101139_0
101143_0
101144_0
101145_0
101146_0
101149_0
101150_0
101152_0
101154_0
101156_0
101157_0
101161_0
101162_0
101163_0
101164_0
101165_0
101167_0
101168_0
101169_0
101171_0
101172_0
101173_0
101174_0
101175_0
101178_0
101179_0
101180_0
101182_0
101184_0
previous arrow
next arrow

กิจกรรมสำหรับครอบครัวและองค์กร

ภายในรีสอร์ท มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมสำหรับการทำกิจกรรม สังสรรค์ในครอบครัว หรือกิจกรรมสันทนาการเป็นหมู่คณะของผู้มาสัมมนา มีความปลอดภัยในพื้นที่ที่ท่านสามารถวางใจได้ เมื่อมาใช้บริการของเรา

บริการห้องพักหลากหลายสไตล์

ห้องพักของเรามีความหลากหลายทั้งห้องพักโซนโรงแรม และโซนรีสอร์ท พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศอย่างครบครัน ที่ทำให้ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายของคุณน่าอภิรมย์ยิ่งขึ้น

ห้องสัมมนาหลากหลายขนาด

รีสอร์ทมีห้องสัมมนาหลากหลายขนาด พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพในการจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรืองานแต่งงาน พร้อมพนักงานดูแลห้องประชุมระดับคุณภาพ โสตทัศนูปกรณ์มีพร้อมครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูล 088-525-8899 , 02-056-8291,

Line: 0885258899 Email : thanaingtarn@gmail.com

กิจกรรม Walk Rally

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรม Walk Rally

หลักสูตรที่ 1 งานได้ผล คนเป็นสุข

จุดประสงค์

 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน
 • ฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กับทีมงานและองค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการยอมรับความแตกแต่งและการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างทักษะการสื่อสารในการบริการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 2 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์

 • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ความมีสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • สร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
 • เพื่อปรับทัศนคติจากการทำงานคนเดียว ไปสู่การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่ 3 คนสำราญ งานสำเร็จ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นคนที่มีคุณภาพขององค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

หลักสูตรที่ 4 ร้อยด้วยใจให้เป็นหนึ่งเดียว

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
 • รู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกในเชิงบวก
 • รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริการ
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ

Walk Rally

          เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เกมการบริหาร การวางแผนและการทำงานโดยทีมวิทยากรชำนาญการด้าน Walk Rally & Team Building พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิทยากร และทีมงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Walk Rally

          ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันเป็นทีมและมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2. การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
3. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
4. การรู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข
5. สร้างความคิดในเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
6. การเสียสละเพื่อส่วนรวม และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. พัฒนาการสื่อสาร สั่งงาน กระจายงาน มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสร้างสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

"ติดต่อสอบถาม/จองห้องพัก"

โทร : 02-056-8291, 02-116-5577, 088-525-8899