รีสอร์ทสัมมนาครบวงจร

ใหญ่ที่สุดในนครนายก

บริการห้องประชุม สัมมนา ห้องพัก และพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดนครนายก.

บริการจัดสัมมนา อบรม งานเลี้ยง

พร้อมห้องพัก และกิจกรรม Activity

จังหวัดนครนายกอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อน และทำกิจกรรม Activity เช่น ล่องแก่ง ปั่นจักรยาน ขับรถ ATV เป็นต้น.

ห้องประชุม

มีห้องประชุมขนาดตั้งแต่ 50 – 2,000 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร สามารถจัดประชุม กิจกรรมกลุ่ม งานเลี้ยง จัดเต็มแสงสีเสียง.

ห้องพัก

บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ เช่น โซนโรงแรม โซนรีสอร์ท โซนบ้านพัก บรรยากาศธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม Activity

บริการจัดกิจกรรมกลุ่ม ล่องแก่ง ATV เพ้นบอล ปั่นจักรยาน.

อบรม สัมมนา ครบวงจร

รีสอร์ทสัมมนาครบวงจร นครนายก มีห้องประชุมหลายขนาด ตั้งแต่ 50 ท่าน จนถึงกว่า 2,000 ท่าน จึงสามารถรองรับการสัมมนาขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมกลุ่ม ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร พร้อมข้อเสนอดี ๆ.

รีสอร์ทสัมมนาครบวงจร นครนายก

  • ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร.
  • สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม.
  • มีกิจกรรมให้เล่น ให้ทำมากมาย.

พื้นที่เหมาะกับทุกกิจกรรม

  • สันทนาการในห้องประชุมขนาดใหญ่.
  • พื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง.
  • บริการเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัยตลอดกิจกรรม.

ติดต่อสอบถาม จองห้องพัก

ห้องประชุม

102753_0
102757_0
104088_0
104090_0
104647_0
104644_0
101289_0
100884_0
104651_0
105312_0
105313_0
105316_0
105404_0
105405_0
105407_0
105408_0
105410_0
105414_0
105415_0
105417_0
105419_0
105423_0
105434_0
105432_0
105427_0
105425_0
104091_0
previous arrow
next arrow

มีห้องประชุมขนาดตั้งแต่ 50 – 2,000 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร สามารถจัดประชุม กิจกรรมกลุ่ม งานเลี้ยง จัดเต็มแสงสีเสียง.

ห้องพัก

104077_0
105395_0
105382_0
105381_0
105127_0
105124_0
104556_0
104555_0
104553_0
100317_0
103267_0
103266_0
103265_0
102746_0
96207_0
97439_0
93982_0
91549_0
105399_0
previous arrow
next arrow

บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ เช่น โซนโรงแรม โซนรีสอร์ท โซนบ้านพัก บรรยากาศธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

Party indoor

105485_0
105483_0
105496_0
105497_0
105498_0
105489_0
105494_0
105493_0
105492_0
105495_0
105501_0
105504_0
previous arrow
next arrow

Party outdoor

105455_0
105454_0
105451_0
105244_0
105256_0
105243_0
105447_0
105440_0
105465_0
105466_0
105470_0
105469_0
105462_0
105473_0
105474_0
105476_0
105475_0
105477_0
105478
previous arrow
next arrow

Walk Rally & Team Building

105718_0
105719_0
105720_0
105721_0
105722_0
105723_0
105726_0
105727_0
105728_0
105729_0
105730_0
105731_0
105732_0
105733_0
105734_0
105735_0
105736_0
104581_0
104582_0
104583_0
105654_0
105655_0
105656_0
105657_0
105658_0
105659_0
105660_0
105661_0
105662_0
105663_0
105664_0
105665_0
105666_0
105667_0
105668_0
105669_0
105670_0
105671_0
105672_0
105673_0
105674_0
105675_0
105676_0
105678_0
105679_0
105680_0
105681_0
105682_0
105683_0
105684_0
105685_0
105686_0
105687_0
105688_0
105689_0
105690_0
105691_0
105692_0
105693_0
105694_0
105695_0
105696_0
105697_0
105698_0
105699_0
105700_0
105701_0
105702_0
105703_0
105703_1
105705_0
105706_0
105707_0
105708_0
105709_0
105710_0
105711_0
105712_0
105713_0
105714_0
105715_0
105716_0
105717_0
previous arrow
next arrow

กิจกรรม Adventure

106392_0
106393_0
106394_0
106395_0
106396_0
106397_0
106398_0
106399_0
106400_0
106401_0
106402_0
106403_0
106404_0
106405_0
106406_0
106407_0
106408_0
106411_0
106412_0
106413_0
106414_0
106415_0
106416_0
106417_0
106418_0
106419_0
106420_0
106421_0
106422_0
106423_0
106424_0
106425_0
106426_0
106427_0
106428_0
106429_0
106430_0
106431_0
106432_0
106433_0
106434_0
106435_0
105137_0
105138_0
106386_0
106387_0
106388_0
106389_0
106390_0
106391_0
previous arrow
next arrow

หลักสูตรแนะนำ

Walk Rally

เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรม ละลายพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบ สมรรถภาพ เกมการบริหาร การวางแผนและการ ทำงานโดยทีมวิทยากรชำนาญการด้าน Walk Rally & Team Building พร้อมทีมงานผู้ช่วย วิทยากร และทีมงานบริการ เพื่ออำนวยความ สะดวกให้สมาชิกทุกท่าน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Walk Rally ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้ร่วม กิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการ และ เงื่อนไขการอยู่ร่วมกันเป็นทีมและมีความสุข

โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้


1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2. การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
3. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4. การรู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับ เพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข
5. สร้างความคิดในเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
6. การเสียสละเพื่อส่วนรวม และไว้วางใจซึ่งกันและ กัน
7. พัฒนาการสื่อสาร สั่งงาน กระจายงาน มอบ หมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.เสริมสร้างสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

หลักสูตรที่ 1 งานได้ผล คนเป็นสุข

จุดประสงค์

ㆍเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ㆍเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่และน่า ทำงาน
ㆍฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กับทีมงานและ องค์กร
ㆍเพื่อสร้างจิตสำนึกในการยอมรับความแตกแต่ง และการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน
ㆍสร้างทักษะการสื่อสารในการบริการให้มี ประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 2 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงาน ร่วมกัน

จุดประสงค์

ㆍเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ㆍ ความมีสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ㆍสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
ㆍเพื่อปรับทัศนคติจากการทำงานคนเดียว ไปสู่การ ทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่ 3 คนสำราญ งานสำเร็จ

จุดประสงค์

ㆍเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข
ㆍเพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวเอง
ㆍเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นคนที่มีคุณภาพ ขององค์กร
ㆍเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ของ องค์กร

หลักสูตรที่ 4 ร้อยด้วยใจให้เป็นหนึ่งเดียว

จุดประสงค์

ㆍเพื่อสร้างความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นหนึ่ง เดียว
ㆍ รู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ㆍรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกใน เชิงบวก
ㆍรู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็น เลิศ

จุดประสงค์

ㆍเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริการ
ㆍเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ
ㆍเพื่อการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
ㆍเพื่อการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นที่จะให้ บริการอย่างมีคุณภาพ

วีดีโอแนะนำห้องพัก ห้องประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ

ห้องพักหลายสไตล์

กิจกรรม Adventure

Party

Walk Rally & Team Building